AUS BAH CHI RUS ESP MON CAN EUR ÁUS GRÃ HUN ALE BEL ITA CIN MAL JAP EUA MEX BRA EAU
ROS ROS ROS ROS VER HAM HAM ROS HAM HAM HAM HAM ROS ROS ROS RIC ROS HAM HAM HAM HAM
HAM RAI VET HAM RAI RIC VET VET VER VER ROS RIC RIC HAM RIC VER VER ROS ROS ROS ROS
VET HAM KVY RAI VET PER BOT PER RAI ROS RIC VER HAM VET HAM ROS HAM RIC RIC VER VET
RIC RIC RIC BOT RIC VET VER RAI ROS RIC VET ROS HUL RAI RAI RAI VET VET VER PER VER
MAS GRO RAI MAS BOT ALO ROS HAM RIC RAI VER VET PER RIC VET BOT RAI ALO VET VET RIC
GRO VER MAS ALO SAI HUL RAI BOT BUT PER RAI RAI VET BOT VER PER RIC SAI RAI SAI RAI
HUL KVY HAM MAG PER ROS RIC RIC GRO HUL ALO HUL ALO VER ALO ALO PER MAS HUL HUL HUL
BOT MAS VER GRO MAS SAI HUL VER SAI SAI SAI BUT BOT PER PER HUL HUL PER BOT RIC PER
SAI BOT SAI PER BUT BUT SAI HUL BOT VET BOT BOT RAI MAS KVY BUT MAS BUT MAS NAS MAS
VER VAN BOT BUT KVY MAS PER MAS WEH KVY HUL PER MAS HUL MAG PAL BOT GRO PER ALO ALO
                                         
AUS BAH CHI RUS ESP MON CAN EUR ÁUS GRÃ HUN ALE BEL ITA CIN MAL JAP EUA MEX BRA EAU
HAM HAM ROS ROS HAM RIC HAM ROS HAM HAM ROS ROS ROS HAM ROS HAM ROS HAM HAM HAM HAM